Innovative approach

Innovative approach czyli innowacyjne podejście - to koncepcja na jakiej opieramy całą logikę funkcjonowania firmy.

 

Chcemy dostarczać naszym klientom zaawansowane i skuteczne narzędzia komunikacji z uczestnikami rynku. W konkurencyjnym  i wymagającym środowisku gospodarczym z jakim mamy obecnie do czynienia, odniesienie sukcesu wymaga czegoś więcej niż tylko zaoferowania rzetelnie wykonanej usługi.

 

Wymaga to nieustannych starań by pozostawać o krok przed konkurencją.

 

Odpowiedzią na te wyzwania jest innowacja. Lokalizacja luk, nisz, niedociągnięć które odpowiednio wykorzystane w procesie kreacji usług, mogą zapewnić oczekiwaną przewagę nad konkurentami.

 

Dlatego w Futurition staramy się tworzyć i oferować swoim klientom usługi wykreowane przez nas - w oparciu o znane już metody i usługi, ale zawierające element innowacji, udoskonalone w oparciu o nasze doświadczenia, obserwacje i nieustannie pogłębianą wiedzę.

 

Staramy się poznawać Państwa potrzeby na tyle, by móc jasno, prosto i precyzyjnie opisać rozwiązania które najbardziej im odpowiadają.

 

Państwo, jako nasi klienci musicie jedynie dokonać właściwej decyzji przy wyborze dostawcy usług, aby otworzyć przed swoją organizacją perspektywę rozwoju poprzez nieszablonowe podejście do komunikacji.

 

Innovative approach w Futurition oznacza również że jesteśmy niezwykle silnie zorientowaniu na rozwój całkowicie nowych innowacyjnyh usług i produktów z zakresu komunikacji, technologii informacyjnych, gospodarki.

 

Silnie orientujemyh się również na wspieranie rozwoju innowacji z zakresu nowych technologii i nauk ścisłych, które stwarzają perspektywę kreacji opartych na nich produktów i wdrożenia do obrotu gospodarczego.

Venture capitalJednym z głównych pól aktywności biznesowej grupy Futurition jest działalność inwestycyjna typu Venture Capital. Firmy wchodzące w skład holdingu, tworzą potencjał produkcyjny który wykorzystujemy by rozwijać nowe biznesy w ramach naszego portfolio.

Nasze pola zainteresowań obejmują nowe technologie inforrmatyczne, mechatroniczne, kosmiczne oraz biotechnologie. Inwestujemy równiez w w usługi i rozwój zaplecza technicznego dla sektora edukacji uniwersyteckiej oraz specjalistyczne usługi dla sektora finansowego.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, przekonanym o tym że posiadasz innowacyjny, orginalny, dobrze przygotowany pomysł na własny biznes, zachęcamy Cię do kontaktu z nami.

read more...

Działalność charytatywna

Futurition aktywnie uczestniczy w działalności dobroczynnej.

Możliwość wspierania inicjatyw charytatywncyh i społecznych jest dla nas żródłem ogromnej satysfakcji.

read more...