Dla rynku finansowego

Instytucje rynku kapitałowego, spółki publiczne oraz spółki zakładające debiut w najbliższej perspektywie to jeden z najważniejszych obszarów rynku w jakim operują podmioty z grupy Futurition.

 

Rynek kapitałowy wymaga specyficznego podejścia organizacji do organizacji procesów relacji i komunikacji z "klientem" którym w pewnym obszarze są inwestorzy posiadający szczególne oczekiwania i uprawnienia w stosunku do organizacji. Rynek ten posiada również szereg regulacji, zwyczajów i ogólnie przyjętych metod dotyczących procesów komunikacji, ktorych znajomość jest niezbędna aby w efektywny sposób zorganizować te procesy w łonie organizacji.

 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, znaczącą liczbę projektów zrealizowanych w tym obszarze oraz zespół który zapewnia obsługę na doskonałym poziomie. Podmioty z grupy Futurition świadczą usługi wielu instytujom rynku kapitałowego, podobnie jak spółkom i organizacjom pozarządowym obecnym na tym rynku.

 

Nasza strategia rozwoju, oprócz opisanej w naszym serwisie podejścia Innovative approach zakłada sukcesywną rozbudowę bazy klienckiej i skali prowazonej działalności, oraz orientację na głęboką i długoterminową relację z klientem, co wiążę się z ciągłym pogłębianiem znajomości branży oraz znajomości biznesu naszego klienta przez osoby zajmujące się jego obsługą.

 

W efekcie tworzone przez nas rozwiązania i oferowane usługi zawsze odpowiadają najbardziej szczegółowym uwarunkowaniom organizacji która powierza nam wykoanie usług.
Naszym podstawowym założeniem w podejmowanych działaniach, które w terminologii planistów określa się jako taktyka jest możliwie dokładne poznanie specyfiki środowiska w którym pracujemy poprzez głęboki i szczegółowy wywiad z pracownikami klienta.

 

Oznacza to rzeczywiście istotną ilość czasu jaką poświęcamy na poznanie środowiska dla którego przyjdzie nam tworzyć rozwiązania.
Nie wyczerpuje to zestawu metod i technik jakimi posługujemy się w celu osiągnięcia sukcesu jakim w naszym pojęciu jest poczucie klienta że  wybierając nas, dokonał najlepszego możliwego wyboru. Jednak wyżej opisane założenia tworzą bazę która umożliwia dalsze, precyzyjne komponowanie działań komunikacyjnych, usług i systemów oferowanych naszym klientom.

 

W terminologii używanej przez planistów, oprócz taktyki i strategii istotną rolę odgrywa "zaplecze". Realizacja założeń staretgiczncyh i rozwiązań operacyjnych (taktycznych) jest mozliwa tylko wówczas, gdy posiada się do tego odpowiednie środki i umiejętności. W Futurition dbamy o rozwój naszych kompetencji oraz o sukcesywną rozbudowę zespołu o osoby i podwykonawców posiadających unikalne kompetencje i doświadczenie.

Prasa o nas

Medium: Gazeta Wyborcza
Dodatek: Fundusze strukturalne
Nakład: 920 000 egz 
28 kwietnia 2006

W dodatku prasowym który ukazał się w GW w 2006 roku, poświęconym funduszom strukturalnym UE, znalazł się obszerny artykuł w krórym założyciel Futurition, Łukasz Łuniewski odpowiedział na pytania dotyczące jego doświadczeń z rozwojem własnego biznesu z wykorzystaniem funduszy unijnych. Prócz tego wywiadu znalazło się tam wiele innych tekstów i wywiadów ze znanymi postaciami świata gospodarki i polityki.

Publikacja miała na celu zachęcenie młodych ludzi w Polsce do próbowania swoich sił w biznesie.

Informacje jakie do nas do cierały po publikacji wskazywały że wielu młodym przedsiębiorcom publikacja ta pomogła w podjęciu decyzji o otwarciu własnej firmy i wystąpieniu o środki unijne.

read more...

The future is green!

The Future Is Green to nie tylko slogan promocyjny.
Jest to głęboko przemyślane założenie towarzyszące strategii rozwoju Futurition.

Kolor zielony obecny w naszym logo oraz jego brzmienie - oznaczające jednocześnie stan przyszły, przyszłość - to oczywiście nieprzypadkowy zbieg okoliczności.

To połączenie oddaje w sposób dosłowny znaczenie słów The Future is Green.

Jest to symboliczne zestawienie które ma w swoim najbardziej podstawowym założeniu reprezentować wartości, cele i dążenia Futurition od początku istnienia firmy.

read more...

Venture capitalJednym z głównych pól aktywności biznesowej grupy Futurition jest działalność inwestycyjna typu Venture Capital. Firmy wchodzące w skład holdingu, tworzą potencjał produkcyjny który wykorzystujemy by rozwijać nowe biznesy w ramach naszego portfolio.

Nasze pola zainteresowań obejmują nowe technologie inforrmatyczne, mechatroniczne, kosmiczne oraz biotechnologie. Inwestujemy równiez w w usługi i rozwój zaplecza technicznego dla sektora edukacji uniwersyteckiej oraz specjalistyczne usługi dla sektora finansowego.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, przekonanym o tym że posiadasz innowacyjny, orginalny, dobrze przygotowany pomysł na własny biznes, zachęcamy Cię do kontaktu z nami.

read more...

Współpraca zagraniczna

Futurition aktywnie współpracuje z prwzedstawicielami środowisk naukowych i gospodarczych a także z instytucjami i uczelniami za granicą.

Wspópraca ta ma na celu rozwój naszych produktów. A także zapewnienie osobom odpowiedzialnym za innowacje dostępu do metodologii barawczo-rozwojowej oraz większe możliwości identyfikacji i rozwoju potencjalnie interesujących idei i przekształcenia ich w projekty które zmienią twój biznes na lepsze.

Futurition posiada możliwość zapewnienia finansowania, prawnych i organizacyjnych warunków rozwoju i komercjalizacji interesujących nas projektów.

read more...

CSR / Działalność charytatywna

Futurition aktywnie uczestniczy w działalności dobroczynnej.

Możliwość wspierania inicjatyw charytatywncyh i społecznych jest dla nas żródłem ogromnej satysfakcji.

read more...

Problem z innowacjami w Polsce?

Problemy przed jakimi stoimi na rodzimym podwórku, gdy chodzi o innowacyjne, wolne od ograniczeń myślenie o rozwoju, są głównie natury mentalnej i kulturowej.

Można się pokusić o próbę analizy i opisu tego problemu, jednak aby go zrozumieć wystarczy obejrzeć ten interesujący reportaż.

CSR / Wsparcie kultury

Futurition od roku 2012 wspiera finansowo i organizacyjnie działalność statutową Arabian Horse Culture International Institute: www.ahcii.com