Futurevents

Futurevents zaprasza do współpracy w zakresie przygotowania imprez korporacyjnych. Specjalizujemy się w organizacji wydarzeń o charakterze biznesowym lub promocyjnym, skierowanych do wybranych grup odbiorców.  Oferujemy kompleksową organizację konferencji, imprez o charakterze integracyjnym, wyjazdów motywacyjnych (incentive), a także otwartych imprez o charakterze
promocyjnym (targi, road show).

Naszym priorytetem jest dopasowanie strony organizacyjnej przygotowywanego wydarzenia, tak aby jak najlepiej spełniło ono
swoje cele merytoryczne. Uważamy tworzenie wydarzeń za sztukę, dlatego stawiamy na innowacyjność form i maksymalizację
rezultatów.

Unikalnym elementem naszej oferty jest optymalizacja kosztów spotkania poprzez zastosowanie najnowszych rozwiązań
technicznych i logistycznych. Dbamy o to, aby nasze rozwiązania były zgodne z najwyższymi standardami prowadzenia etycznego
i społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Kreując wydarzenie bierzemy pod uwagę trzy rzeczy:
•    stopę zwrotu z inwestycji lub realizację alternatywnych celów jakie stawia sobie nasz klient
•    dopasowanie kreacji wydarzenia do całości strategii komunikacyjnej organizacji klienta
•    staranne przygotowanie logistyczne i techniczne

Nasze doświadczenie w zarządzaniu projektami kulturalnymi i non-profit pozwala nam na zastosowanie
rozwiązań spójnych z założeniami odpowiedzialności społecznej biznesu. Opracowaliśmy też własną metodę organizacji wydarzeń
przyjaznych dla środowiska naturalnego. W procesie zarządzania wydarzeniem analizujemy wszystkie jego obszary pod kątem
stopnia eksploatacji zasobów naturalnych. Szacujemy stopień zużycia energii elektrycznej, wody, papieru, a także maksymalną ilość możliwych odpadów. Dla Państwa określimy stopień wpływu projektowanej imprezy na środowisko naturalne.

Oferujemy kreacje wpływające na zwiększenie świadomości ekologicznej adresatów wydarzenia, ponieważ naszym znakiem
rozpoznawczym są kreacje angażujące uczestników wydarzenia w działania prozdrowotne, prospołeczne i pro-środowiskowe.

Chcesz wiedzieć więcej o naszej ofercie? Zapraszamy do obejrzenia strony: www.futurevents.pl

Venture capitalJednym z głównych pól aktywności biznesowej grupy Futurition jest działalność inwestycyjna typu Venture Capital. Firmy wchodzące w skład holdingu, tworzą potencjał produkcyjny który wykorzystujemy by rozwijać nowe biznesy w ramach naszego portfolio.

Nasze pola zainteresowań obejmują nowe technologie inforrmatyczne, mechatroniczne, kosmiczne oraz biotechnologie. Inwestujemy równiez w w usługi i rozwój zaplecza technicznego dla sektora edukacji uniwersyteckiej oraz specjalistyczne usługi dla sektora finansowego.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, przekonanym o tym że posiadasz innowacyjny, orginalny, dobrze przygotowany pomysł na własny biznes, zachęcamy Cię do kontaktu z nami.

read more...

Działalność charytatywna

Futurition aktywnie uczestniczy w działalności dobroczynnej.

Możliwość wspierania inicjatyw charytatywncyh i społecznych jest dla nas żródłem ogromnej satysfakcji.

read more...