CEO

Lucas Lunevsky has been performing as the acting CEO of the Futurition Group since 2007.

He is also the originator,  founder and the acting President of the Board of the Polish Institute of Equestrian Culture.

He is a graduate in International Relations from the University of Warsaw and the Postgraduate School of Corporate Law at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw.

Actively works on the venture capital market in the area of ​​new technologies and green technologies.

He speaks English, Russian, French and basic Arabic.

read more...

Prasa o nas

Medium: Gazeta Wyborcza
Dodatek: Fundusze strukturalne
Nakład: 920 000 egz 
28 kwietnia 2006

W dodatku prasowym który ukazał się w GW w 2006 roku, poświęconym funduszom strukturalnym UE, znalazł się obszerny artykuł w krórym założyciel Futurition, Łukasz Łuniewski odpowiedział na pytania dotyczące jego doświadczeń z rozwojem własnego biznesu z wykorzystaniem funduszy unijnych. Prócz tego wywiadu znalazło się tam wiele innych tekstów i wywiadów ze znanymi postaciami świata gospodarki i polityki.

Publikacja miała na celu zachęcenie młodych ludzi w Polsce do próbowania swoich sił w biznesie.

Informacje jakie do nas do cierały po publikacji wskazywały że wielu młodym przedsiębiorcom publikacja ta pomogła w podjęciu decyzji o otwarciu własnej firmy i wystąpieniu o środki unijne.

read more...

The future is green!

The Future Is Green to nie tylko slogan promocyjny.
Jest to głęboko przemyślane założenie towarzyszące strategii rozwoju Futurition.

Kolor zielony obecny w naszym logo oraz jego brzmienie - oznaczające jednocześnie stan przyszły, przyszłość - to oczywiście nieprzypadkowy zbieg okoliczności.

To połączenie oddaje w sposób dosłowny znaczenie słów The Future is Green.

Jest to symboliczne zestawienie które ma w swoim najbardziej podstawowym założeniu reprezentować wartości, cele i dążenia Futurition od początku istnienia firmy.

read more...

Venture capitalJednym z głównych pól aktywności biznesowej grupy Futurition jest działalność inwestycyjna typu Venture Capital. Firmy wchodzące w skład holdingu, tworzą potencjał produkcyjny który wykorzystujemy by rozwijać nowe biznesy w ramach naszego portfolio.

Nasze pola zainteresowań obejmują nowe technologie inforrmatyczne, mechatroniczne, kosmiczne oraz biotechnologie. Inwestujemy równiez w w usługi i rozwój zaplecza technicznego dla sektora edukacji uniwersyteckiej oraz specjalistyczne usługi dla sektora finansowego.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, przekonanym o tym że posiadasz innowacyjny, orginalny, dobrze przygotowany pomysł na własny biznes, zachęcamy Cię do kontaktu z nami.

read more...

Współpraca zagraniczna

Futurition aktywnie współpracuje z prwzedstawicielami środowisk naukowych i gospodarczych a także z instytucjami i uczelniami za granicą.

Wspópraca ta ma na celu rozwój naszych produktów. A także zapewnienie osobom odpowiedzialnym za innowacje dostępu do metodologii barawczo-rozwojowej oraz większe możliwości identyfikacji i rozwoju potencjalnie interesujących idei i przekształcenia ich w projekty które zmienią twój biznes na lepsze.

Futurition posiada możliwość zapewnienia finansowania, prawnych i organizacyjnych warunków rozwoju i komercjalizacji interesujących nas projektów.

read more...

Futurition członkiem TED

Technology Entertainment and Design - rozpoczął działalność jako konferencja naukowa.  Obecnie jest światowym ruchem intelektualnym skupionym na przełamywaniu bariery rozwoju jaką jest stereotypowe, przestarzałe podejście do procesów edukacji i innowacji.

"To musi być zamienione w coś zupełnie innego" - sir Ken Robinson o przyjętym powszechnie na świecie nieelastycznym, odtwórczym i niedostosowanym do rzeczywistości SYSTEMIE EDUKACJI.

"Ona nie jest chora. Ona jest tancerką" - Robinson podaje przykład dziecka któremu zdiagnozowano ADHD. Po latach osoba ta została wybitną tancerką oraz szefem jednego z najsłynniejszych teatrów.

CSR / Działalność charytatywna

Futurition aktywnie uczestniczy w działalności dobroczynnej.

Pragniemy dzielić się naszymi osiągnięciami i w namacalny, adekwatny do naszych możliwości sposób, nieść pomoc tam gdzie jest ona najbardziej potrzebna.

read more...

Problem z innowacjami w Polsce?

Problemy przed jakimi stoimi na rodzimym podwórku, gdy chodzi o innowacyjne, wolne od ograniczeń myślenie o rozwoju, są głównie natury mentalnej i kulturowej.

Można się pokusić o próbę analizy i opisu tego problemu, jednak aby go zrozumieć wystarczy obejrzeć ten interesujący reportaż.

CSR / Wsparcie kultury

Futurition od roku 2012 wspiera finansowo i organizacyjnie działalność statutową Polskiego Instytutu Kultury Jeździeckiej: www.pikj.pl